Hela Slussen är 3D-modellerad och alla discipliner arbetar mot samma modell.

Slussen – en dröm för drivna ingenjörer

Slussen är ett projekt som innehåller allt som en installationskonsult kan drömma om. Från VVS-konstruktioner för det lilla kaféet till en 800 meter lång vägtrafiktunnel med sina speciella behov och krav kring ventilation och säkerhet. Och det finns gott om utmaningar som sätter ingenjörens förmåga på prov. Helenius ingår i den konsultgrupp om sju företag som vann anbudstävlingen för projektering av bygghandlingar av de två olika projekten delområde Land och delområde Vatten i Slussen­projektet.

Helenius del omfattar framtagning av bygghandlingar och detaljprojektering inom teknikområdena rör, ventilation och sprinkler. Helenius har även rollen som installationssamordnare. Magnus Holmberg är Helenius uppdragsledare och berättar om processen från anbud till affär.

– Vi är sju konsulter inom olika discipliner som gick samman för bägge upphandlingarna. Gruppen är sammansatt med kompetens och specialistkompetens som utgångspunkt. Och det visade sig vara ett lyckat drag som bidrog till att vi tog hem upphandlingarna i mycket tuff konkurrens.

Gruppen leds av ELU som har lång erfarenhet av de tidigare skedena i projektet. I gruppen ingår förutom Helenius även Rejlers, Tikab, Tyréns, Structor och White. Arbetet med kalkyler och anbudsunderlag pågick under våren och i juni stod det klart att gruppen vunnit anbudstävlan.

Hela Slussen 3D-modellerad

Helenius har flera tunga meriter och unik kompetens inom infrastrukturområdet i ryggen. Här finns erfarenhet från stora infrastrukturprojekt som Södra Länken, Citybanan och Norra Länken. Även andra erfarenheter kommer väl till pass i det här projektet, som till exempel 3D BIM-projektering. Här var Helenius tidigt ute och har erfarenheter från projekt som VHC, Biomedicum och Plantskolan.

– Hela Slussen är idag 3D-modellerad och alla discipliner kommer att jobba mot samma modell. Det unika här är att det är inte bara handlar om ett hus. Den här modellen är i storlek av en hel stadsdel. Som projektör hade uppdraget varit omöjligt utan att ha den kompetens inom 3D som vi har. Därför känns det bra att vi samlat på oss tung erfarenhet inom området och var så pass tidigt ute som vi var.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.