Tobias Bergman är ansvarig för Helenius energigrupp och certifierad för energikartläggning.

Vad är mest aktuellt inom energiområdet just nu?
Helt klart uppföljning av energianvändning. Det är till stor del på grund av lagen om energikartläggning som började tillämpas nu 2016, och som påverkar stora företag i samma riktning som de redan är på väg med miljöcertifieringssystemen.

Märker ni av det här ute hos fastighetsägarna?
Ja, absolut. Fastighetsägare och förvaltning har fått upp ögonen på allvar för hur viktigt det är att verifiera energiförbrukning och mäta rätt. Den senaste tiden har vi många som vill att vi följer upp byggnader, avläser energimätare och utreder avvikelser – det vill säga talar om varför det dragits för mycket genom att gå igenom driftparametrar och se vad som behöver justeras. Vi väntar oss mer jobb framöver, eftersom jag är certifierad för den energikartläggning som nu är lag.

Är miljöcertifiering lika aktuell som för ett år sedan?
Ja verkligen. Även intresset för internationella system har ökat och vi jobbar med LEED och BREEAM i flera projekt. Många fastighetsägare miljöcertifierar för att göra byggnaden attraktiv på marknaden. Samtidigt tror vi att många även gör valet av rent ädla skäl – de vill helt enkelt bidra genom att minska sin miljöpåverkan.

Du pratar alltid om vikten av att ta in energi- och effektmål tidigt i byggprojektet. Varför är det här värt att upprepa?
Energi berör alla fackområden, berör anpassning av systemval och driftstrategi och påverkar själva byggprocessen – som fasad, planlösning och orientering. Det här är helt enkelt frågor man helst tittar på innan man blir låst av ett bygglov, eftersom man till varje pris vill undvika en omprojektering på grund av att man upptäcker för sent att målen inte kan nås.

När man kommer in för sent får energifrågan styrka på foten. Resultatet blir bland annat en fastighet som är dyrare att drifta. I alla de här frågorna som rör byggnaders energi är samverkan A och O.

Hur ser samarbetet mellan installationskonsulten och övriga discipliner ut idag?

Samarbetet är tätt mellan projektledningen och övriga konsulter och entreprenören. I en energisamordningsroll blir det väldigt konkret, då vi arbetar mot projektledningsnivå på samma sätt som miljösamordnare.

Ett exempel är fasadmöten, eftersom fasaden är en nyckel till energibehovet och handlar både om värme och kyla. Vi behöver vara med och styra de parametrarna och det fungerar extra bra när vi har tydliga beställarkrav att luta oss mot, som U-värden eller ett miljöcertifieringssystem.

Idag finns det en större förståelse för att gestaltning och energi måste mötas och vi har väldigt fina samarbeten med arkitekter. De blir allt mer positiva, pålästa och engagerade i energifrågorna.