En ny reservgasanläggning för medicinsk oxygen och medicinsk luft byggs på Danderyds sjukhus.

En centralgasanläggning förser idag merparten av Danderyds sjukhus med medicinsk oxygen och medicinsk luft. På avdelningarna finns dessutom reservgastuber och flaskpaket som är placerade i nischer för snabb åtkomst.

Men nu när den nya akutvårdsbyggnaden byggs har man valt att inte ge plats för dessa nischer – allt för att få mer effektiva ytor. Kvar finns dock behovet av reservlösningar.

Reservgassystem som frigör utrymme
En ny reservgasanläggning för medicinsk oxygen och medicinsk luft byggs därför på sjukhuset. Basen är en förrådsbyggnad på 135 m2 som rymmer 30 pallar med tuber med 12 tuber i varje pall. Anläggningen rymmer gaser för fem dagars drift. Som extra säkerhet är systemet även förberett för att kunna kopplas direkt mot en gastankbil. Skulle inte det räcka finns fortfarande möjligheten att använda portabla gastuber ute på avdelningarna.

Distributionsnätet utförs i rostfritt stål som orbitalsvetsas. Rörsystemet är helt separerat från det centrala gassystemet. Att hitta dessa stråk – i svårtillgängliga utrymmen med mycket nivåskillnader – har varit en utmaning för konstruktörerna.

Höga krav på säkerhet
Det är höga krav på renhet, provningar och säkerhet kring alla typer av gasanläggningar. Oxygen är visserligen inte brännbart, men redan vid en höjning av halten med tre procentenheter i vanlig luft fördubblas förbränningshastigheten hos de flesta material.

Rörsystemet konstrueras för att möjliggöra inspektioner och underhåll. I centralen finns larmsystem som till exempel kan hantera en ­situation vid brott på en gasledning.

Med den nya anläggningen blir även arbets­miljön bättre, eftersom reservgastuber inte längre behöver hanteras på avdelningarna. Drift­säkerheten ökar och sjukhuset kommer knappast behöva lida brist på livsviktiga ­gaser i framtiden. Redundansen är med andra ord säkrad.