Sjukvården i Stockholms län utvecklas för att anpassas till nya behov och krav. Omfattande ny- och ombyggnationer krävs för att kunna genomföra omställningen till framtidens nätverkssjukvård. Nya Karolinska Solna är en del av satsningen.

NKS. Stockholms sjukvård i stark utveckling.

Det sker en kraftig inflyttning till Stockholms län. Befolkningen ökar med 37 000 personer varje år. Idag bor runt 2,2 miljoner invånare i länet. Gruppen äldre blir allt större och kraven på sjukvården förändras. Stockholms läns landsting satsar nu 42 miljarder kronor i sin framtidsplan som innebär mer vård, bättre lokaler och ett nytt sätt att arbeta och tänka.

Behov av ökad effektivitet

Ur ett internationellt perspektiv är svensk sjukvård kostnadseffektiv och de medicinska resultaten är goda. Samtidigt finns en del problem. Patienter som faller mellan stolarna, arbetsuppgifter som utförs dubbelt och det faktum att patienter kan stå i kö samtidigt som kapacitet finns på andra håll är några exempel.

Nätverkssjukvård lösningen

Nu sker en omställning till det som kallas nätverkssjukvård. Olika vårdgivare samverkar i ett nätverk kring dig som patient. Mindre belastning på akuten. Husläkaren får en tydligare roll i att vägleda patienten genom vårdprocessen. Mer vård kommer att utföras på närsjukhus, husläkarmottagningar och närakuter. På så vis minskar belastningen på akutsjukvården och omhändertagandet av patienten blir bättre.

Renodlar akutsjukvården

Framtidens akutsjukvård ska få ett mer renodlat uppdrag och det görs därför stora investeringar i de flesta av länets akutsjukhus. Bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) är en viktig del i satsningen. Det blir ett akutsjukhus för de svårast sjuka patienterna som kräver högspecialiserad vård med tekniskt mycket avancerade resurser. Hösten 2016 tas de första patienterna emot. När allt står klart kommer här finnas 730 vårdplatser, 36 operationssalar och två helikopterplattor.

Installationssamordning av Nya Karolinska Solna

På Helenius finns stor erfarenhet av kvalificerad installationssamordning. Främst har uppdragen legat inom utbildnings- och forskningsvärlden, men sedan några år står även sjukvården på listan över genomförda uppdrag.

NKS är ett av Sveriges största byggprojekt. Helenius har genom Niklas Källman rollen som installationssamordningsansvarig inom beställarens programorganisation. Uppdraget handlar om att tillsammans med respektive medicintekniskt försörjningsprojekt installera och driftsätta all medicinteknisk utrustning som på något sätt är byggnadspåverkande och som ska förankras i golv, vägg eller tak. NKS innehåller en stor mängd installationer, men det är inte tekniken i sig som är mest utmanande.

– I jämförelse med andra projekt jag arbetet med är tekniken här relativt enkel att hantera. Utrustningen i sig är förstås komplex. Utmaningen handlar istället om att lyckas med samordningen och få alla bitar på plats i rätt tid, berättar Niklas Källman.

Att förstå organisationsstrukturer och kunna lyssna är något Niklas Källman lyfter fram som grundläggande, men det avgörande tricket handlar om att vara tillgänglig och kunna anpassa sig till olika situationer. Det gäller att kunna tala med och förstå byggare, akademiker och leverantörer.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.