Locum är specialiserat på att skapa miljöer för vården. Med ett fastighetsbestånd på 2 miljoner m2 och ett bokfört värde av 12 miljarder kronor är landstingsägda Locum dessutom en av Sveriges större fastighetsförvaltare. Sten Odenrick är projekt-områdeschef för Danderyds sjukhus/Norrtälje sjukhus.

Locum. Specialist på vårdmiljöer.

Vi befinner oss i hus 50 på Danderyds sjukhus stora område. Här sitter Sten Odenrick som är projektområdeschef för Danderyd sjukhus/Norrtälje sjukhus – ett av Locums sex projektområden. Byggnaden har en annorlunda arkitektur jämfört med den övriga bebyggelsen på området. Det finns en tanke bakom det.

– Tanken var att visa att det är ett hus för administration och inte en vårdbyggnad.

Sten Odenrick är byggnadsingenjör och har varit på Locum i åtta år. Intresset för vården har alltid funnits. Från början var siktet inställt på en läkarkarriär vi KI. Annat kom dock emellan och han valde ingenjörsbanan.

– Mot den bakgrunden är Locum en ideal arbetsplats för mig. Här kan jag kombinera det bästa av två världar.

Skapar läkande vårdmiljöer

Locum är specialiserat på förvaltning, byggprojektledning och utveckling av vårdmiljöer. I uppdraget ingår att skapa lokaler som ger vården så bra förutsättningar som möjligt att skapa så kallade läkande vårdmiljöer.

– Vården har utvecklats och idag ser vi på lokalerna som en naturlig del av vården – till och med som bidragande till läkeprocessen. Hit räknas även satsningen på konstnärlig utsmyckning.

Sten Odenrick berättar att 1–2 procent av byggkostnaden i många byggprojekt avsätts till inköp av konst.

Mer teknik kräver flexibilitet

Vården blir allt mer teknikberoende och utvecklas i snabb takt. Det ställer nya krav på lokalerna. Forna tiders takhöjd på runt 3,4 m förslår till exempel inte långt i den moderna sjukvården. Istället byggs det med hela 4,8 m i takhöjd för att ge plats åt installationer och säkra för framtiden. Sten Odenrick berättar att de talar om ledord som flexibilitet, generalitet och elasticitet.

– Vi skapar systemlösningar som tillåter skiftande tillämpningar. Det handlar till exempel om att installationer finns förberedda och att bjälklag dimensioneras för att klara framtida laster från exempelvis tunga MR-kameror. Lokalerna ska vara utformade för att kunna byggas om utan att störa omkringliggande verksamheter nämnvärt. Kanske behövs det transportöppningar i fasader och reservkapacitet i kraftförsörjningen. Det är många hänsyn som ska tas.

Bra och nära samarbete

På Locums projektområde Danderyd sjukhus/Norrtälje sjukhus pågår just nu ett 80-tal projekt i spannet 300 000 kr till 1,7 miljarder kronor. Till sin hjälp har Locum ramavtalsupphandlade underleverantörer för projekt under fyra miljoner kronor – tre byggentreprenörer och en konsult per disciplin. Här hittar vi till exempel Helenius i rollen som VVS-konsult.

Locum ställer höga krav på alla aktörer. Att bygga och projektera i befintliga vårdmiljöer kräver både noggrannhet och eftertanke.

– Alla entreprenörer får till exempel genomgå ett skriftligt prov kring säkerhets- och brandregler. ID 06 används och alla skriver på en sekretessförbindelse som är kopplat till patientsekretessen, berättar Sten Odenrick.

I samma hus som Locum huserar i finns även Danderyds sjukhus lokalförsörjningsenhet, som är Locums beställare. Det borgar för ett nära och bra samarbete.

Vi skapar en miljö där vi verkligen arbetar tillsammans. Det här synsättet gäller självklart även för alla konsulter. För att stärka samarbetet sitter alla konsulter tillsammans på plats här en förmiddag i veckan. För så är det – att bygga läkande vårdmiljöer i framtidens sjukhus handlar om att arbeta tillsammans i ett framgångsrikt team.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Niklas Björling