Kvarteret Björnen byggs om, byggs till och renoveras genomgripande invändigt.

Regeringskansliet får toppmoderna lokaler

I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som ska byggas om och byggas till.

Klarakvarteren

I centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna är nu i behov av renovering och underhåll. Målet är att förbättra arbetsmiljön och skapa effektivare kontor. Flera byggnader har redan renoverats: kvarteret Tigern, Centralposthuset, kvarteret Brunkhuvudet och senast kvarteret Loen som blev klart i början av 2013.

Kvarteret Björnen

Kvarteret Björnen ligger vid Drottninggatan i centrala StockholmNäst på tur att renoveras och byggas om är kvarteret Björnen. Det är det största kvarteret och projektet är omfattande. Målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. I projektet ingår också att fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan.

Vad ska göras i projektet?

Kvarteret Björnen ska byggas om och byggas till och renoveras genomgripande invändigt. Inga större ombyggnader har gjorts sedan huset byggdes på 1980-talet och byggnaden är nu i behov av teknisk upprustning. Rumsindelningen kommer att göras om, ett nytt trapphus ska byggas, nya installationer ska dras och kvarteret ska byggas på med tre våningar. Påbyggnaden kräver att grunden förstärks och delar av kvarteret Björnen kommer rivas.