Även Kungliga Operan kan nu ståta med digitala relationshandlingar över husets ventilationsanläggning.

Kungliga Operan

Helenius fick i uppdrag av förvaltaren Statens Fastighetsverk att utföra en klimatutredning åt Kungliga Operan vid Gustav Adolfs Torg samt att uppdatera och digitalisera relationsritningar över Operans ventilationssystem. I klimatutredningen ingick fukt- och temperaturmätningar av rum med speciella verksamhetskrav.

Läs mer i pdf-artikeln