– Med sin skandinaviska design är det här en miljö att känna sig hemma i. Gästerna kan också vara trygga i förvissningen om att de bor miljöriktigt. Huset är nämligen certifierat enligt LEED nivå Guld, säger Anna Danielsen, projektledare på Forsen. 

2018-12-19

Holar 1 – ett andra hem

Året är 1982 och på Skalholtsgatan 2 står IBMs svenska huvudkontor precis klart i fastigheten Holar 1. Modernt och top notch. Adressen är idag en av Kistas mest anrika, där flera pionjärer verkat och lagt grunden till Kista som landets ledande IT-kluster. Nu har den gamla fastigheten byggts om till ett longstayhotell.

2013 förvärvade Kungsleden kontorsfastigheten Holar 1. Då hade IBM sedan länge gått vidare, för vartefter Kista har vuxit har det också producerats nya kontorslokaler i bättre lägen. Holar 1 har hamnat allt mer i periferin. Trots lokalanpassningar har det blivit allt svårare att locka nya hyresgäster och de senaste åren har vakansgraden varit mellan 20–45 procent.

Perfekt match för nya behov
Skillnaden mellan 1982 års IT-bransch och nutid är milsvid. Fortfarande råder högtryck och behovet av att kunna attrahera arbetskraft för både längre och kortare perioder är stort. Men tillgången till flexibelt boende för inresande medarbetare och konsulter har varit ett hinder i utvecklingen, framför allt för många multinationella företag.

Hösten 2018 invigdes ett nytt longstayhotell som svarar perfekt mot behoven. Det är den gamla kontorsfastigheten Holar 1 som nu byggts om. Här har man lyckats med konststycket att få till en perfekt match mellan dagens behov och ett hus som mist sin tidigare attraktionskraft.

På hotellets nästan 7 000 m2 finns 160 rum, varav 123 är longstayrum med eget kök. På åttonde våningen finns en lounge med gemensamma utrymmen, terrass och fin utsikt. I hotellet har gästerna även tillgång till gym, bastu, tvättstugor, tv-spelsrum och cykelrum.

Hotell på lagom nivå
Anna Danielsen på Forsen har varit projektledare för ombyggnationen och redan i ett tidigt skede fördes diskussioner kring hur hotellprodukten skulle se ut.

– Ett longstayhotell är ett annat koncept än det traditionella hotellet. Det här är mer som ett andra hem för veckopendlare eller gäster från andra länder som jobbar på korttidskontrakt. Vi gjorde jämförelsen med H&M som varumärke. Det var den nivå vi skulle ligga på. Det är inte ett boutiquehotell, men håller ändå kvalitet, berättar hon.

Trots den tydliga ambitionen kring nivån var resan dit inte alldeles enkel.

– Vi hamnade i ett läge där de första gestaltningsförslagen inte motsvarade den nivå vi ville ha. Vi bytte faktiskt ut den första arkitekten och istället kom Gustav Appell in med precis rätt förståelse för vad vi skulle åstadkomma, berättar Anna Danielsen.

CM uppdrag i förtroende
Forsen har drivit projektet tillsammans med Kungsleden som en delad entreprenad inom ramen för Forsens Construction Management-koncept.

– Ett CM-projekt handlar mycket om förtroende. Vi brukar likna oss vid kundens interna byggavdelning. Vi sitter vid samma sida av bordet och har samma intresse av att projektet blir framgångsrikt, berättar Anna Danielsen.

Genom att projektera, handla upp och bygga parallellt nås flera fördelar. Man får möjlighet att detaljstyra och en närmre dialog med hyresgäst och beställare, som dessutom kan vara med och påverka produkten långt fram i processen.

Många håltagningar
Att omvandla en kontorsbyggnad till hotell medför en hel del utmaningar. Framför allt VVS-installationerna innebär en stor mängd håltagningar i stommen, något som kräver både nya beräkningar och mycket planering för bygget.

– Det är ett komplext projekt, men vi har samtidigt haft ett bra läge för att bygga med gott om plats för bodar, maskiner och material. Det är något man inte är van vid i ett storstadsprojekt, säger Anna Danielsen.

Bra stämning i projektet
Under samtalet med Anna Danielsen kommer ofta begrepp som yrkesstolthet och professionalism upp.

– Det handlar om att få till en bra stämning i projektet och om yrkesstoltheten finns behövs inga samverkansincitament. Det kommer naturligt.

Att vara selektiv var en av nycklarna i projektet. Forsen har varit noga med att välja entreprenörer och konsulter med rätt inställning och kvalitetstänk. Det här är inte alldeles enkelt i en bransch som går för högtryck.

– Det går inte att tänka att man ska köpa billigast i alla lägen. Vi vill jobba med de som är professionella och har yrkesstoltheten inom sig. Bara en sådan sak som att stämningen blir bättre och att det blir roligare att gå till jobbet. Det syns i slutresultatet, menar Anna Danielsen.

Det nya hotellet är nu en del i Kistas fortsatta utveckling. Ett komplext byggprojekt med hög nöjdhetsnivå är avslutat och Holar 1 har fått nytt liv. Välkommen till ditt andra hem.