Akademiska Hus bygger för ett av världens ledande universitet med plats för både studenter och forskare. Här gäller det att tänka utanför det normala och förstå kraven och behoven.

Ångström etapp 4

På uppdrag av Uppsala universitet driver nu Akademiska Hus om- och tillbyggnadsprojektet Ångström etapp 4. Kravbilden börjar klarna och både små och stora utmaningar identifieras.

Ångströmlaboratoriet ska byggas om och nya huskroppar komma till. Energi- och miljökraven är tuffa och MiljöbyggnadSilver är standard när Akademiska Hus bygger nytt. Men hur löser man en stor ombyggnad i en verksamhet som fortfarande ska fungera? Det är en av de frågeställningar som Fredrik Olsson, projektledare på Akademiska Hus, och hans team är satta att hantera.

– Vi ska bygga för ett av världens ledande universitet med plats både studenter och forskare. Här gäller det att tänka utanför det normala och förstå kraven och behoven.

Står inför expansion

Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m2. Den nya entrébyggnaden blir på 30 000 m2 och flygeln på 10 000 m2. I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m2 i det befintliga Ångströmlaboratoriet.

Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.

Som ett pussel

Byggprocessen kommer att vara komplicerad, eftersom om- och tillbyggnaderna påverkar hela verksamheten.

– Vi har kravet på att ordinarie verksamhet ska fortgå så normal som möjligt under produktionen. Det här gör att vi måste planera extra noga. Hur och i vilken ordning ska vi bygga? Hur ska omflyttningar ske? Det blir precis som ett pussel där man flyttar en bricka i taget, konstaterar Fredrik Olsson.

Beräknad byggstart 2015

Vid årsskiftet 2013/2014 ska programhandlingen och den första kalkylen med en hyresindikation vara klar. Det här blir också det tillfälle då Uppsala universitet tar beslut om och hur man vill gå vidare med projektet. Enligt den plan som ligger beräknas byggstarten ske 2015 och bygget vara klart 2019.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.