Som ett av landets största fastighetsbolag med över tre miljoner kvadratmeter lokaler har Akademiska Hus tagit en ledande position när det gäller hållbarhet genom att energieffektivisera sina fastigheter.

2018-12-19

Energikartlagt in i minsta detalj

Målen är högt ställda. Jämfört med förbrukningen år 2000 ska andelen levererad energi minska med 50 procent till år 2025. Och man har redan kommit en bra bit på väg. På Akademiska Hus pågår nu ett intensivt arbete med att få fram aktiva besparingsåtgärder. Under året har därför en omfattande energikartläggning av Ångströmlaboratoriet genomförts.

– Energikartläggningen är förvisso ett lagkrav. Men här går vi ett par steg längre genom att även inventera förbättringspotentialer i huset. Allt för att veta vad vi ska fokusera på och få ett beslutsunderlag för fortsatta åtgärder, berättar Ola Svensson på Akademiska Hus.

Energikrävande verksamhet
Verksamheten på Ångström är komplex med höga luftflöden i miljöer som labb och renrum. De extremt kraftfulla datorerna gör att serverhallarna utgör den enskilt största energiförbrukaren. På andra plats kommer en partikelaccelerator.

Förbättringar identifierade
Kartläggningen har omfattat i princip all energianvändning. Klimatskalet håller en hygglig nivå och åtgärderna riktas i stället på ventilations- och återvinningssystem och hur de stora kyllasterna ska hanteras genom att öka andelen frikyla.

– Kartläggningen visar på en rad förbättringsområden. Just nu arbetar vi med att sortera bland förslagen. Högt som lågt. Svårigheten ligger i att prioritera, säger Ola Svensson.

Sortera och prioritera
Att få till en prioritering är A och O. De mest lönsamma åtgärderna ligger förstås först i röret, men det finns även en systematik för att hantera mindre lönsamma effektiviseringar.

– Det gäller att få till en helhetssyn kring förslagen även om det rör sig om många olika typer av projekt. Det här är ett ganska roligt jobb. Det handlar om att göra ett ordentligt investeringsunderlag och paketera lösningarna, avslutar Ola Svensson.