– NYHETER –

BREEAM

Marit Wiksell licensierad BREEAM-SE Assessor

I mitten av november blev ­Marit ­Wiksell på Helenius licensierad BREEAM-SE ­Assessor. För att registrera och certifiera en ­byggnad ­enligt ­BREEAM-SE krävs att projektet har anlitat en ­licensierad assessor, som fungerar som projektets revisor och är fristående från ­projekteringsgruppen.

Sedan tidigare har Helenius medarbetare som är certifierade enligt Miljöbyggnad och även ­certifierade energiexperter.