– NYHETER –

BIM

BIM med tydligare roller

Som metod är BIM inget nytt på Helenius. Det som däremot är nytt är att Helenius nu formulerat BIM till ett eget arbetsområde där de tre rollerna BIM-strateg, BIM-samordnare och 3D-samordnare fått en tydlig definition.

  • BIM-strategen stödjer beställaren med kravspecifikation för projektet med avseende på rutiner för modellhantering, leveranser. I rollen ingår även att definiera BIM-nivå, leveranssätt, filformat och val av projektplats.
  • BIM-samordnaren har en viktig roll genom sin interna kontrollfunktion i Helenius konsultgrupp.
  • 3D-samordnaren stödjer konsultgruppen med utrymmessamordning i 3D-modellen och gör även kollisionskontroller i samordningsmodellen.