APL

Med uppdrag att förbättra och rädda liv

Många läkemedelsföretag lever i en tuff kommersiell verklighet. Därför är det naturligt att många satsningar görs på breda produkter för kommersiellt gångbara diagnoser.

Men de breda läkemedlen kan inte användas av alla patienter. På APL tillverkas bland annat individanpassade läkemedel, så kallade extempore. Varje dag hanteras 1 700 beställningar, vilket faktiskt gör APL till en av Europas största tillverkare av just extemporeläkemedel.

APL arbetar även med att utveckla och tillverka läkemedel på kontraktsbasis till biotech- och läkemedelsindustrin. Tilläggas kan att APL av tradition också är apotekens leverantör av vårdande oljor, julsenap, saffran, pepparmyntsolja och glöggkryddor.

Speciell verksamhet

Anna Brunskog har varit på APL i ett år. Innan dess har hon arbetat med fastigheter på Ericsson och nu senast i rollen som fastighetschef på Danske Bank med 53 kontor i Sverige. Hon är dessutom utbildad arkitekt. Den verksamhet hon mötte på APL var en delvis ny bekantskap.

– Utveckling och förvaltning kan jag ju, men det här är en väldigt specialiserad bransch så visst har det varit en utmaning att sätta sig in i verksamheten. Jag har lärt mig oerhört mycket och mött många spännande och duktiga människor under mitt första år.

APL

På fastighetsenheten finns 29 anställda och arbetsuppgifterna sträcker sig från fastighetssupport till kvalificerad lokalvård av renrumsmiljöer.

– Om man som jag älskar teknik och gillar processer är det här drömjobbet. Med min arkitektbakgrund är jag van vid att gå från idé till verklighet och det är något jag får göra här, berättar Anna Brunskog.

Skapar helhetsbild

Huset i Kungens kurva byggdes 1986. Livslängden på de tekniska installationerna börjar närma sig slutet och det har blivit dags för ett större grepp.

– Vi har börjat se över de tekniska installationerna och inventerat vilka möjligheter som står till buds. Vi vill få en helhetsbild, se vilka behov som finns och hur vi ska lägga upp kommande projekt på det mest effektiva sättet, berättar Anna Brunskog.

Miljö- och energifrågan är viktig, men har samtidigt blivit något av ett hygienkrav hos många fastighetsbolag.

– Så är det. Samtidigt har vi alltjämt stora krav på att hela tiden skapa en mer energieffektiv verksamhet. En av våra utmaningar är att det inte är alldeles enkelt att stänga av verksamhet för underhåll och förbättrande åtgärder.

Fastighetsavdelningen får en viktigare roll. Enligt Anna Brunskog har fastighetsavdelningar generellt fått en viktigare och klarare roll gentemot verksamheten.

– Idag är fastighetsavdelningen ofta en tydligare del av verksamheten och det är en riktning jag vill fortsätta i även här på APL. Jag vill föra in en mer professionell syn på vad fastighetsförvaltning faktiskt är och dessutom se det ur ett lönsamhetsperspektiv. På APL har vi kommit en bra bit på väg och det sker mycket arbete kring den processen hos oss nu.

”Det jag gör betyder något”

APL har ett viktigt uppdrag med produkter som betyder mycket för den enskilda människan.

“I mitt arbete har jag mött en organisation som är väldigt mån om sina slutkunder och jag känner att det jag gör verkligen betyder något.”

– Samtidigt är det en komplex verksamhet med många utmaningar och roliga människor, och även det är något som triggar mig. Gör du ett bra jobb så får du positiv återkoppling. Det gillar jag.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

Helenius har haft i uppdrag att studera och ta fram systemlösningar för tekniska installationer. Första etappen gjordes vid anläggningen i Kungens kurva där ett förslag till uppgradering och utbyte av luftbehandlingsaggregat togs fram. Alla rörsystem har statusbedömts och man har även gjort en översyn av kylanläggningen och tittat på alternativa metoder för kyla.

Vid APLs anläggning i Göteborg har Helenius gjort en systemlösning för utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat.

För ett år sedan klev Anna Brunskog in i rollen som fastighetschef på läkemedelstillverkaren APL, ett företag med 550 anställda, fyra produktionsanläggningar och en omsättning på 1,2 miljarder. Ett bolag som är tämligen okänt utanför sin bransch, men som har ett livsviktigt samhällsuppdrag genom att förbättra och rädda livet på många människor.

”Om man som jag älskar teknik och gillar processer är det här drömjobbet. Med min arkitektbakgrund är jag van vid att gå från idé till verklighet och det är något jag får göra här.”