AKADEMISKA SJUKHUSET

Framtidens Akademiska – vård i nytt perspektiv

Varje år söker sig 700 000 människor till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu förändras sjukhuset i grunden genom projektet ”Framtidens Akademiska”. Det här är det största ny- och ombyggnadsprojektet i sjukhusets historia.

Ett av delprojekten i ”Framtidens Akademiska” är en ny vård- och behandlingsbyggnad på 60 000 m2, det så kallade J-huset eller ingång 100, som det kallas av verksamheten. Här kommer bland annat finnas onkologi, strålbehandling, bilddiagnostik och kirurgi. Det blir åtta operationssalar, 96 enpatientrum, 64 platser för dagvård och 48 mottagningsrum. Dessutom byggs en aula för 130 personer. Och en massa andra funktioner, som hör till när man skapar en plats för modern sjukvård med patienten i fokus.

Mindre runtflyttning av patienten

Enpatientrum blir standard och det är hos patienten som det mesta av vården ska bedrivas. Som patient ska du inte behöva transporteras runt och delaktighet är ett signum. Arbetsformerna utvecklas och blir mer teambaserade och multidisciplinära.

Lokalerna utformas för separata flöden. Besökare för sig, varor för sig och patienttransporter för sig. De kommer innebära förbättrad hygien, ökad integritet för patienterna och en trevligare arbetsmiljö.

Teknik och digitalisering möter en åldrande befolkning

Med en åldrande befolkning ökar vårdbehoven. Därför blir teknikutveckling i kombination med nya arbetssätt en viktig del i att effektivisera vården. Det berättar Kent Strömberg, som är projektchef på Fastighet och service vid Region Uppsala och ansvarar för ny- och ombyggnaden av Akademiska sjukhuset.

– Den tekniska utvecklingen märks i huset. Det är enormt mycket medicinteknisk utrustning och installationer. Faktum är att installationerna står för 60 procent av kostnaden i byggprojektet. Mer utrustning kräver också mer utrymme, och en vanlig operationssal är nu uppe i 60 m2, det vill säga runt dubbla storleken jämfört med en äldre operationssal, berättar Kent Strömberg.

Tre av operationssalarna på sjukhuset blir multi­funktionella där man till exempel kan kombinera bilddiagnostik med kirurgi från flera olika specialiteter. Det här kommer innebära att patienten inte behöver flyttas mellan olika salar.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läkemedelsautomater på framtidens avdelning

Framtidens sjukhus är digitaliserat. Läkemedels­hanteringen automatiseras och på varje avdelning finns läkemedelsautomater. Sjukhuset realtidsövervakas för att ge en bättre bild av vårdflödena. Var finns specifik utrustning? Är kirurgen upptagen på operation? Svar på det här är bara några möjligheter som digitaliseringen skapar.

Uppdrag: Vänd trenden och blicka framåt

Debatten kring Framtidens Akademiska och just ingång 100 har varit livlig på grund av fördyrningar i projektet. Kent Strömberg, som tidigare arbetade på Locum, klev in i organisationen för ett drygt halvår sedan. Ett av hans uppdrag är att vända trenden och genomföra ett besparingsprogram.

– Man ska ha respekt för byggprojekt med stora volymer. Det är aldrig så enkelt att det bara går att skala upp metoder och organisationer utformade för mindre uppdrag. I större projekt är det helt avgörande att du som ledare har förmågan att vara förutseende, kan se långt fram och ställa dig vid sidan av och överblicka det som händer, säger Kent Strömberg.

Omfattande besparingar har genomförts, men trots det så pekar prognosen på att budgeten på 2,3 miljarder överskrids med drygt 10 procent.

– Sett till projektets storlek är kostnadsökningen rimlig. Debatten har varit väl hård och påverkat hela organisationen. Börjar man förlora matcher håller det i sig. Nu har vi lagt fast en ny bemanningsstrategi, förstärkt organisationen och gjort en del rockader. Allt för att skapa ett vinnande lag med en kärna av medarbetare som just har förmågan att se framåt.

”Funktionsprogrammen måste sitta”

Fastighet och service vid Region Uppsala driver mer­parten av Uppsalaregionens ny- och ombyggnadsprojekt. Det handlar om allt från nya bussdepåer till Framtidens Akademiska. Affärsidén är att göra det möjligt för kunderna att fullt ut fokusera på sin verksamhet.

Projekten utvecklas i samverkan med beställarna i verksamheten och funktionsprogrammet är nyckeln till projekten. Det är en ständig balansgång mellan projektets möjligheter och verksamhetens krav under det fem år långa genomförandet.

– Funktionsprogrammen måste sitta, man har verkligen allt att vinna på att hamna rätt från början. Det innebär alltid svårigheter när verksamheten ändrar inriktning i projekt med lång genomförandetid och det handlar om en avvägning. Vi vill inte bygga fel och sedan riva. I bygget av ingång 100 arbetar cirka 600 personer. Runt 7 000 ritningar ligger till grund för projektet. Vad händer då om du ändrar? frågar Kent Strömberg retoriskt.

Välkommen in i februari 2019

Kent Strömberg och hans team vid Fastighet och service kommer lämna över ett hus till verksamheten den 31 okt 2018. Då ska resterande medicinsk teknisk utrustning och infoteknik in i huset. Därefter kommer den kliniska driftsättningen, då verksamheten trimmas in innan vårdbyggnaden öppnar för patienter i februari 2019. Välkommen till Framtidens Akademiska.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Wallerstedt.

Kent Strömberg är projektchef på Fastighet och service vid Region Uppsala och ansvarar för ny- och ombyggnaden av Akademiska sjukhuset.

”Med en åldrande befolkning ökar vårdbehoven. Därför blir teknikutveckling i kombination med nya arbetssätt en viktig del i att effektivisera vården.”