Vi kan hjälpa dig med certifieringar inom Miljöbyggnad och GreenBuilding. Vi utför även projekteringar för krav enligt BREEM och LEED.

Miljöbyggnad

På Helenius finns certifierad miljöbyggsamordnare som hjälper dig med allt som rör certifiering inom miljöbyggnad. Vi håller kompetensen aktuell främst genom att vi arbetar aktivt i Miljöbyggnadsprojekt, men också genom att gå anpassade utbildningar för beräkning och projektering av energi, klimat och VVS för just Miljöbyggnad.

GreenBuilding

Helenius har genomfört flera Green Building-certifieringar. Vi hjälper dig genom ansökningsprocessens alla delar – från utredning och beräkning till ansökan och återrapportering.

BREEAM och LEED

Erfarenhet av energi-, klimat- och VVS-projektering för krav enligt BREEAM och LEED.