Partners

Helenius omger sig av ett stort nätverk av samarbetande konsulter. Det gör att Helenius kan erbjuda kompletta helhetslösningar för hela byggsektorn.

El Concept AB

El Concept är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade konceptlösningar för el inom branscher med höga krav på fungerande produktionsmiljöer, till exempel läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och elektronikindustrin. www.elconcept.se

ELU Konsult AB

ELU är en av landets ledande bygg- och anläggningskonstruktörer med drygt 45 års erfarenhet, 190 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. ELUs verksamhet är uppdelad i tre olika verksamhetsområden: Anläggning, Bygg och Geoteknik. www.elu.se

Joliark AB

Joiiark är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som grundades 1972. www.joliark.se

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom bygg, fastigheter och infrastruktur. De har drygt 1300 medarbetare och finns i Sverige, England och Estland. www.tyrens.se