– Det är först när vi vet hur strukturer ser ut på atomnivå som vi kan se vilka de praktiska tillämpningarna blir. Det säger Xiaodong Zou, professor, mikroskopist, forskare och ställföreträdande prefekt på institutionen för material- och miljö­kemi vid Stockholms universitet.

Svaret på flera av världens utmaningar finns i de nya material som nu växer fram. Uthålligare energiproduktion genom bättre batterier, bränsleceller och effektivare lagring av vätgas, effektivare och miljövänlig katalys, CO2-infångare och nya typer av läkemedel med kontrollerad frisättning av substanser. Det är några exempel på de möjligheter framtidens material ger. På Stockholms universitet är man med och driver utvecklingen genom avancerad grundforskning på atomär nivå.

Läs mer

Senaste nytt inom energi och miljö

Tobias Bergman är ansvarig för Helenius energigrupp och certifierad för energikartläggning. Här berättar han om de aktuella frågorna inom energi och miljö – och vad den nya lagstiftningen kommer innebära.
Läs mer

Glasfasadens dilemma

Det finns en inbyggd konflikt mellan en byggnads tidiga säljande gestaltning och de ambitiösa energikraven för miljöcertifieringar. Arkitektens tävlingsbidrag har ofta närmare 100 procent glasfasad. I verkligheten kan maximalt 40–50 procent av fasadytan vara glas…
Läs mer

Arbete i klurig badhusmiljö

Fysiologisk träning är ett viktigt inslag i vården och det är dags för uppgradering av en av träningsbassängerna.

– Det gäller att ha respekt för denna utmaning, menar Veronique Salzer, ansvarig projektledare på Locum.

Läs mer

Ombyggnad av sjukhusets hjärta

Godsmottagningen är själva hjärtat i sjukhusets logistikkedja. Det finns ett tydligt behov av att bygga om för att möta krav på förbättrade funktioner och ökad kapacitet. Möt Marina Sjöström, byggprojektledare på Locum och ansvarig för projektet.
Läs mer

Därför använder Locum ”Big Room”

– Big Room som mötesform har inneburit ett bättre samarbete som binder samman gruppen och gör att projekten löper smidigare, menar Sten Odenrick som är Locums projektområdeschef för Danderyds och Norrtälje sjukhus.
Läs mer

Ny anläggning för reservgas

En centralgasanläggning förser Danderyds sjukhus med medicinsk oxygen och medicinsk luft. På avdelningarna finns dessutom reservgastuber och flaskpaket i nischer för snabb åtkomst. Men nu när den nya akutvårdsbyggnaden byggs finns inte plats för dessa nischer. Kvar finns behovet av reservlösningar…
Läs mer

Index Residence bygger Norrtälje Torn

Norrtälje hamn är en helt ny stadsdel som fördubblar Norrtäljes stadskärna i storlek. Här skapas plats för 2 000 lägenheter, parker, torg och spännande kajstråk. När hela området är klart år 2030 kommer 5 000 personer ha bosatt sig här.
Läs mer

Från Citybanan till Slussen

Nästan ett år före utsatt tidplan är det klart. Vid årsskiftet – efter drygt sju års produktion – är det dags för Helenius att checka ut från Citybanan. Istället tar ett annat projekt vid – ombyggnaden av Slussen. Precis som Citybanan är det den typ av projekt man bara gör en gång i livet.

Läs mer

Fabege och 3 först i Söderstaden

De närmsta decennierna växer en helt ny stadsmiljö fram som knyter ihop Hammarby Sjöstad, Årsta och Södermalm. Det blir ett område där historiska byggnader blandas med nya bostäder, arbetsplatser och handel. Och Globenområdet får rollen som Stockholms absoluta evenemangs- och nöjesknutpunkt. Välkommen till Söderstaden.

Läs mer

Slussen

Slussen. En dröm för drivna ingenjörer

Slussen är ett projekt som innehåller allt som en installationskonsult kan drömma om. Helenius ingår i den konsultgrupp om sju företag som vann anbudstävlingen för projektering av bygghandlingar av de två olika projekten delområde Land och delområde Vatten.

Läs mer

Ångström etapp 4

På uppdrag av Uppsala universitet driver nu Akademiska Hus om- och tillbyggnadsprojektet Ångström etapp 4. Kravbilden börjar klarna och både små och stora utmaningar identifieras. Läs mer

Sveriges medicinska framtid

Nu är grunden lagd till Europas största laboratorium för experimentell medicinsk forskning. Elva våningar och tre år kvarstår innan huset står klart för att samla Karolinska Institutet i ­Solnas närmare 1 600 forskare. Läs mer

Superprojekt för djupare insikter

Världens största linjär-accelerator och neutron-mikroskop växer fram i Lund och gör det möjligt att se djupare i materia än tidigare – till och med urskilja enstaka atomer. Forskningen spås leda till allt från biomolekyler för nya läkemedel till skräddarsydda super-material. FREIA-laboratoriet vid Uppsala universitet spelar en viktig roll.

Läs mer

”Det är dags för Sverige att ta täten igen”

– När du köper en bil får du en bruksanvisning. När du köper en fastighet för miljarder får du ingenting alls. Det borde finnas krav på en systemmanual och en real- och livstidslogg för fastigheten. Med tanke på hur kostsamt det är på sikt att inte ha kontroll över systemet och alla installationer är min gissning att marknaden kommer att börja arbeta så här framöver. Läs mer

En modernare djursjukvård

Evidensia Södra Djursjukhuset i Kungens kurva moderniserar och nära nog fördubblar lokalytan från 1.400 m2 till 2.600 m2. För närvarande tar man emot cirka 26.000 patienter per år. Målet är inte fler patienter, utan en bättre vård och behandling. Dygnet-runt-öppet, fler operationssalar, skiktröntgen, intensivvård och en större rehabavdelning är några av förbättringarna.

Läs mer

Koncepthallen som höjer ribban

Det är ljust och fräscht. Luftigt och elegant. Men inte i den ytliga bemärkelsen. Hela huset andas kvalitet och i varenda liten detalj finns en genomtänkt funktionalitet. Det vi förr förknippade med begreppet idrottshall måste nu omdefinieras. Rotebro idrottshall är huset som kommer glädja barn och ungdomar i Sollentuna under lång tid framöver.

Läs mer

Världsmästare i solkraft

– Det är ingen tvekan om att människan ­behöver göra något åt energiförsörjningen och minska användningen av fossila bränslen. På ­Solibro ­Research arbetar vi med att rädda världen, konstaterar Mats Ljunggren, vd Solibro Research i Uppsala.

Läs mer

Stockholms sjukvård under stark utveckling

Sjukvården i Stockholms län utvecklas för att anpassas till nya behov och krav. Omfattande ny- och ombyggnationer krävs för att kunna genomföra omställningen till framtidens nätverkssjukvård. Nya Karolinska Solna är en del av satsningen.

Läs mer

Uppdrag: Färbättra och rädda liv

För ett år sedan klev Anna Brunskog in i rollen som fastighetschef på läkemedelstillverkaren APL, ett företag med 550 anställda, fyra produktions-anläggningar och en omsättning på 1,2 miljarder. Ett bolag som är tämligen okänt utanför sin bransch, men som har ett livsviktigt samhällsuppdrag genom att förbättra och rädda livet på många människor.

Läs mer

Specialist på vårdmiljöer

Locum är specialiserat på att skapa miljöer för vården. Med ett fastighetsbestånd på 2 miljoner m2 och ett bokfört värde av 12 miljarder kronor är landstingsägda Locum dessutom en av Sveriges större fastighetsförvaltare.

Läs mer

Först i världen med HIV-fria läkemedel

Det var med ambitionen att hjälpa blödarsjuka till ett säkrare liv som Wolfgang Marguerre startade Octapharma i Schweiz 1983

Läs mer

Skandionkliniken

Varje år drabbas 60 000 svenskar av cancer och av dem är 250 barn Nu tar den kliniska behandlingen ytterligare ett steg framåt i och med att Skandionkliniken – Nordens första storskaliga anläggning för protonterapi – står klar.

Läs mer

Framgångsrik projektledning skapade resultat

Sommaren 2014 fick drygt 200 medarbetare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) och universitetsdjursjukhuset på SLU en ny arbetsplats.

Läs mer

Nya Råsunda växer fram

Visio Exploatering AB, som samägs av Fabege och Peab, driver utvecklingen av Råsundas nya kvarter. Projektet inleddes med ett känslosamt avsked av gamla arenan, där allmänheten fick påbörja rivningen och plocka med sig souvenirer

Läs mer

Regeringskansliet moderniseras

Projektgruppen leder Statens Fastighetsverks modernisering av kvarteret Björnen.

Läs mer