”Vi löser tekniska problem tillsammans även om man inte arbetar inom samma projekt.”

Namn: Saja Habainy
Fritidsintressen: Familj och träning
Befattning: Konstruktör
Bakgrund: Jag är utbildad högskoleingenjör inom byggteknik, med inriktning byggnadsutformning med arkitektur.

Varför valde du Helenius? Jag läste några fristående kurser på KTH som väckte mitt intresse för installationsteknik och de programverktygen man använder på VVS-sidan. Jag läste på om företaget och fick se vilka tekniska och krävande projekt och uppdrag de har. Man håller sig uppdaterad och hänger med i den tekniska utvecklingen inom byggbranschen, samt att Helenius har ett gott rykte i branschen. Utvecklingen inom Helenius just nu känns väldigt bra och stämmer överens med vad jag själv har för mål.

Beskriv din professionella drivkraft: Jag anser att om en process ska utvecklas måste det finnas förståelse för processen från grunden. Mitt mål är att ständigt utvecklas och att lösa de problem jag ställs inför, oavsett om jag klarar dem på egen hand eller måste ta hjälp av specialkompetens. Jag tycker det är viktigt att man känner att det alltid finns något nytt att lära sig, att man inte är fullärd.

Varför valde du att jobba inom VVS-branschen? Inomhuskomfort är en lika viktig del av att vi ska trivas i vår bostad och arbetsplats som att gestalta en byggnad, det är husets ”hjärta”. VVS ser till att allt fungerar i huset.

Vilka faktorer är viktigast för dig för att du ska trivas på din arbetsplats? Öppen dialog med kollegor samt arbetsmiljön är en viktig del för att trivas på arbetsplatsen. Det finns mycket att lära sig av varandra. Här på Helenius stöttar man varandra och löser tekniska problem tillsammans även om man inte arbetar inom samma projekt.

Hur fungerar Helenius Academy för dig? Helenius Academy fungerar jättebra. Här får vi chansen att utvecklas och lära oss nya saker, och möjligheten att välja vad vi vill bli extra bra på. Vi sätter nya individuella mål och utmanar oss själva.

Hur påverkar seniorgruppen projekten? Hur är det att ha tillgång till dem? Seniorgruppen är stöd för projektet, och vi vänder oss till den när vi har några tekniska frågor vi behöver bolla. De finns med när vi ska granska våra handlingar, etc.

Vad/vilka faktorer är det som kännetecknar ett ”lyckat projekt” i dina ögon? Att vi har nöjda kunder, levererar i tid, att vi arbetar i team och siktar åt samma mål inom projektet.