Nytt nummer av vår företagstidning Utblick finns ute.

2017-12-01

Nytt nummer av Utblick

I vår egen företagstidning Utblick fångar vi våra uppdragsgivares verklighet och passar på att berätta lite om oss också. Tidningen finns i pappersformat och som pdf för läsning direkt på skärm. Trevlig läsning!

Helenius flyttar in i nya lokaler på Kungsholmen

Efter fem år har Helenius vuxit ur sitt citykontor och vi flyttar därför in i nya fräscha större lokaler på Strandbergsgatan 12 på Kungsholmen. Med ett kontor i innerstadsläge kommer vi närmare många av våra uppdragsgivare som har kontor i Stockholms innerstad. För våra medarbetare ger även läget en ökad flexibilitet och med de nya lokalerna kommer vi kunna dubblera personalstyrkan.

_stockholm_skylt

Nu har Helenius certifierad energikartläggare

Tobias Bergman, som är ansvarig för Helenius energigrupp, är nu certifierad energikartläggare och kan utföra energikartläggningsuppdrag för företag som omfattas av lagen om energikartläggning.

Så här påverkar nya lagen om energikartläggning ditt företag:

 1. Ta reda på om ditt företag omfattas. Eftersom det är företagen själva som ska bedöma om verksamheten omfattas av lagen, har Energimyndigheten tagit fram en vägledning. Den laddar du ner eller beställer på www.energimyndigheten.se. Här får du bland annat information om storlekskriterier och vad som gäller kring ekonomisk verksamhet och ägandeförhållanden. Lagen gäller såväl privat som offentlig sektor, och även verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas.

2. Anlita certifierad energikartläggare. De företag som omfattas av lagen behöver kartlägga all energi de har rådighet över, inklusive verksamhetsenergi. Det här är med andra ord betydligt mer omfattande än en energideklaration. Kartläggningen behöver utföras av en certifierad energikartläggare, alternativt behöver det egna miljö- och energiledningssystemet anpassas. På Helenius är Tobias Bergman certifierad för den här energikartläggningen.

 3. Rapportera in första kvartalet 2017. Rapporten från energikartläggningen ska lämnas till Energimyndigheten under första kvartalet 2017. Därefter ska en ny kartläggning göras vart fjärde år. Om man inte hinner slutföra kartläggningen före första rapporteringen 2017 finns det möjlighet att endast rapportera in en övergripande beskrivning av företagets totala energianvändning och sprida ut den detaljerade kartläggningen över fyra års tid.

Helenius öppnar regionkontor i Uppsala

Uppsala är ett centrum för både forskning och utbildning i världsklass. Därför har Helenius alltid haft uppdrag här – åt Ångströmlaboratoriet, Pfizer, Akademiska Hus, GE, ThermoFisher, Fresenius…

Därför är det också helt naturligt att Helenius nu tar steget med en riktig etablering i staden. Den 16 maj öppnar vi ett regionkontor på Kålsängsgränd mitt i Uppsala.

– Uppsala en fantastisk region med en likaledes fantastisk utveckling, konstaterar Arne Wallström, vd för Helenius. För oss är det naturligt att finnas till hands med en riktig etablering. Det är även intressant ur ett rekryteringsperspektiv. Nu kan vi erbjuda arbetsplats i Uppsala, centrala Stockholm och Silverdal.

 

vinnare2016_af_sollentuna

Helenius Arne Wallström: Årets Företagare 2016 i Sollentuna.

Företagarna i Sollentuna har tilldelat Arne Wallström på Helenius utmärkelsen Årets Företagare 2016 i Sollentuna. Utmärkelsen kvalificerar också för Företagarnas regionfinal den 7 juni i Stockholms län.

Företagarnas Sollentunas motivering (på rim):

Firman grundades år nittonhundrasextiofem (1965)
Sedan dess har Sollentuna varit företagets hem
Nu finns kontor i Uppsala och Stockholms stad
Det började med tegelbruk och Marabou choklad 

Leverans i tid med kvalitet och innovation
skickliga förhandlare, klarsynthet och intuition
Vid gisslandrama tagen utav arga flygplanskapare
Fri lejd för sig och material ordna firmans skapare 

I femtio år man hjälpt kunder uppnå sina mål
för produktion av mjölk och medicin samt alkohol
Skapar egen termisk energi och el från solens ljus
och fixar bra miljö och fin funktion i varmbadhus 

Med stöd av AMA/VVS och med sina ISO-CERT
projektet Ångströmlabbet leddes på förträffligt sätt
Har även involverats i projekt för Stockholms Sluss

Helenius förvärvar Projektgruppen.

Helenius förvärvar Projektgruppen

Vid årsskiftet integrerades Projektgruppen i Mälardalen AB med Helenius verksamhet. Det sker som ett naturligt steg av flera års framgångsrikt samarbete. 

Projektgruppens spetskompetens inom projektledning kommer att bidra till att stärka Helenius position på marknaden.

De båda företagens profiler kompletterar varandra mycket bra. Sammanslagningen av verksamheterna kommer att ytterligare stärka Helenius förutsättningar att arbeta med stora och komplexa projekt och där leverera högklassiga projekterings- och projektledningstjänster. 

silverdal2

Välkommen till Silverdal

Sedan augusti finns Helenius i sina nya lokaler på Vetenskapsvägen 10 i Silverdal, Sollentuna. Det Green Building-certifierade huset är modernt och väl anpassat för att följa Helenius in i framtiden.

Bättre kommunikationer

Det var med utgångspunkt i förbättrad kommunikation som flyttprojektet tog sin början. Helenius är idag ett modernt ingenjörsföretag med goda samarbeten med kunder, nätverk och mellan medarbetare.

– I de nya lokalerna sitter vi tillsammans på ett plan och det öppnar möjlighet till bättre kommunikation mellan medarbetare, projekt och uppdragsgivare. Dessutom har vi direktutgång till en fantastisk takterrass, berättar Arne Wallström, vd på Helenius.

Skapat för trivsel, möten och samarbete

Det nya kontoret ligger på promenadavstånd från pendeltåget, bussar finns runt hörnet och den bilburna kommer uppskatta närheten till E4:an. Det är inte bara läget som utmärker sig. Huset är skapat för trivsel, möten och samarbete.

– Det stämmer. Nu får vi betydligt bättre mötesmöjligheter. Det finns dessutom en prisbelönt lunchrestaurang med kafé, och även konferenslokaler med ett stort auditorium, säger Arne Wallström.

Välkommen till Silverdal och ett nytt kliv med Helenius.