Succén Biomedicum

Läs hela artikeln 

BIM-projekt med möjligheter

Läs artikeln här